منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Lorin Maazel - Mozart: Don Giovanni, K. 527
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Don Giovanni, K. 527 : Overture
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Don Giovanni, K. 527 : Act I: Notte e giorno faticar / Non sperar, se non m'uccidi / Lasciala
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Don Giovanni, K. 527 : Leporello, ove sei?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Don Giovanni, K. 527 : Ah, del padre in periglio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Don Giovanni, K. 527 : Fuggi, crudele, fuggi!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Don Giovanni, K. 527 : Orsù, chi mi dici mai
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Don Giovanni, K. 527 : Ah, chi mi dice mai
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Don Giovanni, K. 527 : Chi è là?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Don Giovanni, K. 527 : Madamina, il catalogo è questo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Don Giovanni, K. 527 : Giovinette che fate all'amore
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Don Giovanni, K. 527 : Manco male è partita
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Don Giovanni, K. 527 : Ho capito, signor, sì!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Don Giovanni, K. 527 : Alfin siam liberati...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Don Giovanni, K. 527 : Là ci darem la mano
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Don Giovanni, K. 527 : Fermati, scellerato!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Don Giovanni, K. 527 : Ah! Fuggi il traditor!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Don Giovanni, K. 527 : Mi par ch'oggi il demonio...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Don Giovanni, K. 527 : Ah, ti ritrovo ancor/Non ti fidar, o misera
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Don Giovanni, K. 527 : Povera sventurata!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Don Giovanni, K. 527 : Don Ottavio, son morta!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Don Giovanni, K. 527 : Or sai chi l'onore
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Don Giovanni, K. 527 : Come mai creder deggio...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Don Giovanni, K. 527 : Dalla sua pace
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Don Giovanni, K. 527 : Io deggio ad ogni patto...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Don Giovanni, K. 527 : Finch'han dal vino
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Don Giovanni, K. 527 : Masetto, senti un po'!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Don Giovanni, K. 527 : Batti, batti, o bel Masetto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Don Giovanni, K. 527 : Guarda un po'...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Don Giovanni, K. 527 : Presto, presto, pria ch'ei venga
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Don Giovanni, K. 527 : Su, svegliatevi, da bravi
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Don Giovanni, K. 527 : Tra quest'arbori celata
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Don Giovanni, K. 527 : Bisogna aver corraggio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Don Giovanni, K. 527 : Protegga il guisto cielo/Vendichi il giusto cielo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Don Giovanni, K. 527 : Riposate, vezzose ragazze
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Don Giovanni, K. 527 : Venite pur avanti
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Don Giovanni, K. 527 : Ecco il birbo che t'ha offesa!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Don Giovanni, K. 527 : Trema, trema, o scellerato!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Don Giovanni, K. 527 : Act II: Eh via, buffone, non mi seccar!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Don Giovanni, K. 527 : Lepporello!...Signore?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Don Giovanni, K. 527 : Ah taci, ingiusto core!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Don Giovanni, K. 527 : Amico, che ti par?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Don Giovanni, K. 527 : Eccomi a voi
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Don Giovanni, K. 527 : Deh vieni alla finestra
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Don Giovanni, K. 527 : V'è gente alla finestra
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Don Giovanni, K. 527 : Metà di voi qua vadano
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Don Giovanni, K. 527 : Zitto, lascia ch'io senta
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Don Giovanni, K. 527 : Ahi! Ahi! La testa mia!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Don Giovanni, K. 527 : Vedrai, carino...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Don Giovanni, K. 527 : Di molte faci il lume...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Don Giovanni, K. 527 : Sola, sola in buio loco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Don Giovanni, K. 527 : Ferma briccone, dove ten vai!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Don Giovanni, K. 527 : Mille torbidi pensieri
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Don Giovanni, K. 527 : Dunque quello sei tu...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Don Giovanni, K. 527 : Ah, pietà, signori miei!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Don Giovanni, K. 527 : Ferma, perfido, ferma!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Don Giovanni, K. 527 : Il mio tesoro
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Don Giovanni, K. 527 : In quali eccessi...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Don Giovanni, K. 527 : Mi tradì quell'alma ingrata
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Don Giovanni, K. 527 : Ah, ah, ah, questa è buona...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Don Giovanni, K. 527 : O statua gentilissima
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Don Giovanni, K. 527 : Calmatevi, idol mio!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Don Giovanni, K. 527 : Crudele? Ah no, mio bene! / Non mi dir
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Don Giovanni, K. 527 : Forse un giorno...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Don Giovanni, K. 527 : Ah si segua il suo passo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Don Giovanni, K. 527 : Già la mensa è preparata
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Don Giovanni, K. 527 : L'ultima prova dell'amor mio / Che grido è questo mai?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Don Giovanni, K. 527 : Don Giovanni, a cenar teco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Don Giovanni, K. 527 : Da qual tremore insolito
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Don Giovanni, K. 527 : Ah, dov'è il perfido?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Don Giovanni, K. 527 : Or che tutti, o mio tesoro / Al desio di chi t'adoro / Resti dunque quel birbon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Don Giovanni, K. 527 : Questo è il fin
افزودن به پلی لیست

لورین مازل و هنرمندان مختلف - موتسارت: دون خوان

Lorin Maazel & Various Artists - Mozart: Don Giovanni, K. 527

لورین مازل
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2023
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
71
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی کلاسیک موتسارت: دون خوان Mozart: Don Giovanni, K. 527 اثری از لورین مازل Lorin Maazel و هنرمندان مختلف است.
به روز رسانی : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو ملوتو شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
ملوتو
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو ملوتو شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :