منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Freiburger Barockorchester - Mozart: Don Giovanni
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Don Giovanni: Ouvertura
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 1: "Notte e giorno faticar"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 2: "Leporello, ove sei?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 3: "Ah del padre in periglio" "Ma qual mai s'offre, o Dei"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 3: "Fuggi, crudele, fuggi!"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 4: "Orsù, spicciati presto"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 5: "Ah chi mi dice mai"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 5: "Chi è là?"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 5: "Madamina, il catalogo è questo"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 6: "In questa forma dunque"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 7: "Giovinette che fate all'amore"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 8: "Manco male è partita"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 8: "Ho capito, signor sì"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 8: "Alfin siam liberati"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 9: "Là ci darem la mano"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 10: "Fermati scellerato"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 10: "Ah fuggi il traditor"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 11: "Mi par ch'oggi il demonio si diverta"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 12: "Ah ti ritrovo ancor" "Non ti fidar, o misera"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Don Giovanni: Atto primo. Scena 12. Recitativo Don Giovanni "Povera sventurata!"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 13: "Don Ottavio, son morta!"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 13: "O sai chi l'onore"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 14: "Come mai creder deggio"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 14: "Dalla sua pace"
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 15: "Io deggio ad ogni patto"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 15: "Fin ch'han dal vino"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 16: "Masetto: senti un po'"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 16: "Batti, batti, o bel Masetto"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 16: "Guarda un po' come seppe"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 16: "Presto presto pria ch'ei venga", Scena 17 "Su svegliatevi, da bravi"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 18: "Tra quest'arbori celata"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 19: "Bisogna aver coraggio"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Don Giovanni: Atto Primo, Scena 20: "Riposate, vezzose ragazze"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 1: "Eh via buffone"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 1: "Leporello. Signore."
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 2: "Ah taci, ingiusto core"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 2: "Amico, che ti par?", Scena 3 "Eccomi a voi!"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 3: "Deh vieni alla finestra"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 3: "V'è gente alla finestra!", Scena 4 "Non ci stanchiamo"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 4: "Metà di voi qua vadano"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 5: "Zitto! Lascia ch'io senta", Scena 6 "Ahi ahi! La testa mia!"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 6: "Vedrai, carino"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 7: "Di molte faci il lume"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 7: "Sola sola in buio loco", Scena 8 "Ferma, briccone"
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 9: "Dunque quello sei tu" "Ah pietà...", Scena 10 "Ferma, perfido, ferma..."
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 10a: "Restati qua!'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 10a: "Per queste tue manine"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 10b: "[Amico...] Guarda un po' come stretto"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 10c: "Andiam, andiam, signora"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 10d: "In quali eccessi, o Numi"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 10d: "Mi tradì quell'alma ingrata"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 11: "Ah ah ah ah, questa è buona"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 11: "O statua gentilissima"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 12: "Calmatevi, idol mio"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 12: "Crudele! Ah no, mio bene!"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 12: "Non mi dir, bell'idol mio"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Don Giovanni: Atto secondo. Scena 12. Recitativo Don Ottavio "Ah, si segua il suo passo"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 13: "Già la mensa è preparata"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 14: "L'ultima prova"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena 15: "Don Giovanni, a cenar teco"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Don Giovanni: Atto Secundo, Scena Ultima: "Ah dove è il perfido"
افزودن به پلی لیست

ارکستر باروک فرایبورگ و رنه جاکوبز - وتسارت: دون خوان

Freiburger Barockorchester & René Jacobs - Mozart: Don Giovanni

ارکستر باروک فرایبورگ
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2023
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی کلاسیک موتسارت: دون خوان Mozart: Don Giovanni اجرایی تحسین‌برانگیز از این اپرای ماندگار از ارکستر باروک فرایبورگ Freiburger Barockorchester و رنه جاکوبز René Jacobs است.
به روز رسانی : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو ملوتو شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
ملوتو
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو ملوتو شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :