منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Kyle Preston - Ambient Archives
Ambient Archives
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Hidden Lake
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Above the Clouds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Theia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Lost Reality, Pt. 1 - 4
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Chinook
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Coriolis Effect
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Ceaseless
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Ablaze
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Weary
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Broken Radiance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Reconnection Dreams
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Wind Sways
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Last Photon Orbit
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Circumpolar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Gliese 710
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Carbon Glacier
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Galaxy Filaments
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Terra
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Scablands
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
A Sea Change
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
A Scarlett Secrecy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Twilight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Soul Restart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Adrift
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Enceladus
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Alzheimer's Disease (Floor 1)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
An Infinite Abstract
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Polarity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Bear Dreams
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Depart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Below the Surface
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Fragile Convictions
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Between the Noise
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Broken Photosynthesis
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
A Response to Death
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Drifting Continents
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Illustris Simulation
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
And Then It Saved Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Drifting Continents (Deconstructed)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Isolation
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Lightless Voids
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Erosion Layers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Eternal Recluse
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Eyes Untouched by Joy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Paragon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Midnight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Dusty Halos
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Fathom
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
First Principles
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
First Steps
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Ice Where Your Parents' Love Should Be
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Fossils
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Journey Begins
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Lewy Bodies (Floor 3)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
A Timid Birth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Moving Uphill
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Rise
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
With Reticence
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Salience
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Grey
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Seismic Waves
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Shame
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Signs of Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Gaia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Solar Winds I
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Solar Winds II
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Vapor Dreams
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Staying In the Moment
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Unborn Millions To Come
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Verdant Meadow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Where Is Mother?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Unreality
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
We Made It. We Finally Made It!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
Reflection
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Waves
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Warm Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Waves Coming
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
We Have Each Other and That's Enough
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Stillness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Who Are We?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
Without Texture
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
A Cold Dead Wind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
A Phantom Serenade
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
The Aftermath
افزودن به پلی لیست

آلبوم بایگانی امبینت از کایل پرستون

Kyle Preston - Ambient Archives

کایل پرستون
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2024
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
84
سبک‌های آلبوم :
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو ملوتو شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
ملوتو
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو ملوتو شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :